X

Denna webbplats använder cookies. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner detta. Mer information »

Oberoende Herbalife Medlemmen

SEKRETESS- & COOKIEPOLICY

Webbplatser från Herbalife Europe Limited – viktig information
På grund av Herbalife-verksamhetens internationella natur bearbetar och lagrar Herbalife ibland personuppgifter utanför EU. Detta måste vi upplysa dig om och få tillstånd till. Om du inte ger ditt medgivande till detta kan vi dessvärre inte behandla dina förfrågningar som görs via webbplatsen. Om du samtycker till detta gör du det under förutsättning att vi antingen ENBART använder dina uppgifter för att bearbeta dina förfrågningar eller att Herbalife kan använda uppgifterna för att upprätta kommunikation med dig (alltid i enlighet med sekretesspolicyn nedan).

Sekretesspolicy
Herbalife respekterar alla webbplatsens besökares sekretess och alla uppgifter som samlas in om dig kommer först och främst att användas för att kunna ge dig den service du har efterfrågat och därefter förbättra våra tjänster till dig. Detta gör vi genom att använda informationen du lämnar på ett lämpligt sätt.

Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till någon utanför Herbalife, våra filialer eller associerade företag samt dessa företags återförsäljare, agenter och licenstagare samt övriga företag som Herbalife direkt eller indirekt har uppdragit att tillhandahålla service för din räkning. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med relevanta juridiska regler för dataskydd och kan i ett första skede lagras och bearbetas i länder inom EU eller i annat land utanför EU. Uppgifterna kommer endast att användas i samband med marknadsföringen av Herbalifes produkter och tjänster och relaterade produkter och tjänster.

Som privatperson har du rätt att få reda på vilken information vi har om dig och korrigera informationen om det behövs. Du har också rätt att motsätta dig vidare uppgiftsinsamling och användning av de redan insamlade uppgifterna. Vi kommer att vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga för att uppfylla dina önskemål. Under vissa omständigheter kan emellertid gällande lagar och regler förhindra oss från att radera dina personuppgifter. I fråga 11 i avsnittet med frågor och svar nedan får du veta hur du gör för att utnyttja dina rättigheter.

Vanliga frågor
1. Vilka fördelar får jag om Herbalife får tillstånd att samla in mina personliga uppgifter?
2. Vilken typ av information kan komma att samlas in via Herbalifes webbplatser?
3. Hur går Herbalife till väga vid insamling och lagring av informationen?
4. Hur lång tid lagrar Herbalife informationen?
5. Var lagras dina personuppgifter?
6. Varför samlar Herbalife in denna information?
7. Vem gäller denna policy för?
8. Herbalifes arbete för att skydda minderårigas sekretess.
9. Vad är kakor (cookies)?
10. Vad är kundprofiler?
11. Hur får jag tillgång till och hur korrigerar jag information om mig själv?
12. Vilka alternativ har jag om jag väljer att registrera mig?
13. Vad händer om jag väljer att inte registrera mig?

Vilka fördelar får jag om Herbalife får tillstånd att samla in mina personliga uppgifter?
1. Genom att samla in information om dig kan Herbalife uppnå följande:
2. Göra webbplatsen enklare för dig att använda genom att du bara behöver ange informationen en gång.
3. Hjälpa oss att tillhandahålla information snabbare.
4. Hjälpa oss att skapa innehåll som är mer relevant för dig.
5. Hjälpa dig att snabbt hitta tjänster och information som vi på Herbalife tillhandahåller.
6. Använda informationen för att förbättra webbplatsen.
7. Analysera allmänna trender på webbplatsen och rörande dess användning.
8. Meddela dig om nya produkter, specialerbjudanden, uppdaterad information och andra nya tjänster som Herbalife bedömer kan vara intressanta för dig. I de fall du har gett oss tillstånd kan vi godkänna att du kontaktas direkt av andra företag.

Vilken typ av information kan komma att samlas in via Herbalifes webbplatser?
På Herbalife strävar vi efter att ge dig så stor kontroll som möjligt över dina personuppgifter. Generellt sett innebär det att du kan besöka Herbalife på webben utan att berätta vem du är eller lämna någon information om dig själv. I vissa fall kan vi emellertid behöva samla in personuppgifter som exempelvis ditt namn och din adress. Det är vår avsikt att upplysa dig om när vi samlar in information från dig via Internet.

Även innan du registrerar dig kan vi komma att samla in anonyma uppgifter om hur du använder webbplatsen. Detta är standardrutiner som sker på de flesta webbplatser på Internet. Informationen som vi samlar in kan inte användas för att identifiera dig som person men kan vara till nytta för oss i vår marknadsföring eller vårt arbete med att förbättra våra tjänster.

Om du väljer att uppge de personuppgifter till Herbalife via Internet som vi behöver - för att exempelvis kommunicera med dig eller lägga in dig på vår prenumerationslista - är det vår avsikt att berätta hur dina uppgifter kommer att användas. Om du berättar för oss att du inte vill att dina uppgifter ska användas för framtida kontakter kommer vi att respektera dina önskemål.

Hur går Herbalife till väga vid insamling och lagring av informationen?
Webbplatsen kan komma att samla in information om dig på olika sätt, antingen direkt genom att uppmana dig att lämna uppgifterna (t.ex. via ett registreringsformulär) eller genom att samla in information automatiskt om ditt besök på webbplatsen. Vi kan exempelvis samla in uppgifter som rör vilka sidor du besöker på webbplatsen eller registrera vilka alternativ du väljer.

Informationen lagras i en säker miljö som skyddas av en kombination av fysiska och tekniska åtgärder. Allmänheten har inte tillgång till denna information.

Hur länge lagrar Herbalife informationen?
Herbalife lagrar denna information på ett säkert sätt i en skyddad miljö så länge som vi anser att den kommer att hjälpa oss att förstå hur vi kan förbättra vår service till dig och uppfylla dina önskemål. Dessutom kan vissa lagar kräva av oss att vi lagrar informationen under en viss tidsperiod. I avsnittet som rör ändringar och tillägg hittar du uppgifter om hur du kan göra tillägg till eller uppdatera informationen som vi har lagrat om dig.

Var lagras dina personuppgifter?
Herbalife bedriver verksamhet i många länder världen över. För att göra det möjligt för oss att ge dig och alla övriga kunder konsekvent service styr vi våra webbplatser via en centralt belägen plats. Denna plats är för närvarande belägen i USA. Herbalife har skrivit på avtalet EU/Swiss-U.S. Safe Harbor Agreement, vilket gör att vi garanterar att dina uppgifter skyddas på ett sätt som motsvaras av dataskyddet som finns i EU/Schweiz. Beroende på vilken tjänst du efterfrågar eller Herbalifes datahanteringsrutiner kan dina personuppgifter även komma att delas med andra länder utanför EU. Eftersom det inte finns några internationella dataskyddslagar kräver de europeiska lagarna att du samtycker till sådana överföringar.

Varför samlar Herbalife in denna information?
Vi behöver den här informationen för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster till dig. Vi vill göra det enklare att skräddarsy våra produkter och tjänster efter dina behov.

Vem gäller denna policy för?
Denna policy gäller för webbplatser som skapats för användning av privatpersoner och företag.

Herbalifes arbete för att skydda minderårigas sekretess
Det är viktigt att skydda minderårigas sekretess. Därför samlar vi aldrig in och sparar aldrig information som inhämtas via våra webbplatser från personer som vi vet är yngre än 13 år.

Cookiepolicy

Vad är en kaka (cookie)?
En kaka är en textsträng med information som en webbplats överför till kakfilen i din dators webbläsare som lagrar den på din hårddisk så att webbplatsen kan minnas vem du är. Med hjälp av kakfiler kan en webbplats snabbare plocka fram innehåll som stämmer överens med dina intressen. De flesta stora webbplatser använder sig av kakor. Enbart en kakfil kan aldrig användas för att identifiera dig som person.

En kaka innehåller vanligen domännamnet som skapat kakan, kakans giltighetstid och ett värde som normalt sett är ett slumpmässigt bildat unikt nummer.

Vi använder två typer av kakor på denna webbplats:

Sessionskakor – temporära kakfiler som stannar kvar i webbläsaren tills du lämnar webbplatsen.

Beständiga kakor som stannar kvar i webbläsarens kakfil mycket längre (längden beror på varje individuell kakfils giltighetstid).

Hur används kakor på den här webbplatsen och vilken information samlas in?

Sessionskakor används:

 

Beständiga kakor används:

 

Kakor från tredje part
Tredje part skickar ut kakor via denna webbplats. Dessa används för att:

 

 

Webbfyrar
Vissa av våra webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som kallas webbfyrar (web beacons) som gör att vi kan räkna hur många användare som har besökt varje sida. Webbfyrar samlar bara in begränsade mängder information som exempelvis kakans nummer, tidpunkt och datum då en viss sida visades samt en beskrivning över sidan där webbfyren sitter. Även annonser från tredje part kan ha webbfyrar. Dessa fyrar överför ingen information som kan identifiera dig som person och används bara för att spåra hur effektiv en viss kampanj är.

Att tillåta eller hindra kakor
Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du själv ange om du vill ta emot eller hindra kakfiler. Om du väljer att hindra kakor är det möjligt att du inte kan använda alla de interaktiva funktioner som en webbsida kan innehålla. Om du vill underrättas innan en kaka godkänns på hårddisken läser du instruktionerna nedan:

Cookie-inställningar i Internet Explorer
Cookie-inställningar i Firefox
Cookie-inställningar i Chrome
och Cookie-inställningar i Safari webbläsare och iOS.

Radering av kakor
Du kan enkelt radera alla kakor som har installerats i din webbläsares kakmapp. Om du till exempel använder Microsoft Windows Internet Explorer:

Öppna programmet Internet Explorer
Klicka på ”sök”-knappen i verktygsraden
Skriv in ”cookie” eller ”kaka” i sökfältet för ”Mappar och filer”
Välj ”Den här datorn” i rutan ”sök i”
Klicka på ”Genomsök”
Dubbelklicka på de mappar som hittas
Välj genom att markera valfri kakfil
Tryck ner Delete-knappen på ditt tangentbord

Om du inte använder Microsoft Windows Internet Explorer kan du skriva in cookies/kakor i hjälpfunktionen för att få information om var du hittar mappen med kakor.

Hur får jag tillgång till eller korrigerar jag information om mig själv?
Vissa av Herbalifes webbsidor har registreringssidor som gör att du kan granska och uppdatera  de personuppgifter som du har angett. Om detta alternativ inte finns har du alltid möjligheten att säga upp din prenumeration på tjänsten. Om det finns andra fall där du behöver få tillgång till eller vill ändra de personuppgifter som du har uppgett på någon annan av Herbalifes webbplatser ska du antingen kontakta din lokala Medlemsservice, gå in på www.herbalife.se och korrigera dina uppgifter online eller kontakta oss på adressen nedan. Notera att i vissa fall kan det ta tid innan ändringarna visas i alla Herbalifes system. Alla uppdateringar syns alltså inte direkt.

Hur är det med säkerheten via Internet och på webbplatsen?
Internet är inte ett säkert system och du ska alltid vara vaksam på vilken information du uppger när du är ute på webben. Personuppgifter som samlas in via Herbalifes webbplatser lagras i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten. I vissa fall kan dina personliga uppgifter krypteras innan du genomför en transaktion med hjälp av lämplig säkerhetsteknik.

Vad händer om jag väljer att inte registrera mig?
Om du väljer att inte registrera dig eller uppge dina personuppgifter kan du i de flesta fall fortfarande använda merparten av Herbalifes webbsidor. Du kan emellertid inte gå in på de områden som kräver registrering. Även om du inte registrerar dig kan vi komma att samla in anonyma uppgifter om hur du använder webbplatsen. Informationen som vi samlar in kan inte användas för att identifiera dig som person men kan vara till nytta för oss i vår marknadsföring eller vårt arbete med att förbättra våra tjänster.

Senaste revidering i oktober 2012.


DRIVS AV ENABLETM